Josep Escofet Roca

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 32
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Josepa
Nom fills -
Any naixement 1907
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement La Granada
Lloc de residència Les Roques, 7
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones