Josep Domingo Guix

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 25
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Mercè
Nom fills -
Any naixement 1914
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Torrelavit
Lloc de residència Bosch, 16
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Filiació: UR i UGT
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones