Josep Coral Busquets

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 18
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan Coral Olivella i Maria Busquet Gili
Nom fills -
Any naixement 1920
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Font-rubí
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones