Josep Coll Vinyals

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Cristòfor i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1899
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Olivella, 28
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones