Josep Claramunt Guasch

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 47
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Felisa
Nom fills -
Any naixement 1892
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Puigdàlber
Lloc de residència Mas Moré, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones