Josep Calaf Ventura

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 30
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Ramona
Nom fills -
Any naixement 1909
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Banyeres del Penedès
Lloc de residència c/ Calvo Sotelo, 2
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones