Josep Brull Amigó (Agulló)

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 36
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Miquel i Assumpció
Nom fills 1
Any naixement 1903
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Ametlla de Mar
Lloc de residència Passeig Guimerà, 69
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones