Josep Belloví Jamas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 39
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Tortosa
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

Ofici: torner

Filiació: CNT, PFI

Altres Exili, Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones