Josep Baqués Galimany

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 55
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1884
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Font-rubí
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions Regidor
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones