Josep Ametlla Calaf

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Leonor
Nom fills 2
Any naixement 1901
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilafranca del Penedès
Lloc de residència General Cortijo, 36, 2on 1ª
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones