Josep Almirall Iglesias

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Marcel·lí i Serafina
Nom fills 3
Any naixement 1902
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Mediona
Lloc de residència Alta, 35
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones