Josep Alemany Font

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Ramona
Nom fills -
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Pi, 36 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions

 

Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones