Josep Albet Carbonell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 23
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement -
Municipi de naixement -
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions AMCUB (Quintes 1937): fitxa classificadora: 27-03-1939 es presenta a Duecas, ferit. 15-04-1940: la Comandància Militar de Sueca li firma un salconduït. Va servir exèrcit roig al cos de Transmissions del 15-08-1937 al 27-03-1939.
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones