Josep Albareda Miravent

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Nelo
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Dolors
Nom fills -
Any naixement 1917
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Palou, 6 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions 21/08/1939: va ingressar a la presó Model de Barcelona procedent de la presó de Vilanova  la Geltrú.
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones