Josefina Gonzalvo Vallespín

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 36
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Pacual Vergara Capapié
Nom pares Manuel i Ramona
Nom fills 2
Any naixement 1903
Província de naixement Zaragoza
Municipi de naixement Montaña
Lloc de residència Sant Vicenç de Calders, pavelló núm. 10, estació de tren
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones