Jordi Robert Ferret

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom El Tirano
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador
Nom fills -
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Marxà a l’exili i en creuar la frontera va ser tancat al camp de Sant Ciprià. Després va ser a Agde. Va romandre a França uns anys. Després passà la frontera clandestinament fins que el 13 de febrer de 1945 el trobem empresonat a la presó provincial de Pamplona. Va ser jutjat pel jutjat especial de “rebeldes capturados”.
Altres Vida política, Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones