Jordi Robert Ferret

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom El Tirano
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador
Nom fills -
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Marxà a l’exili i en crear la frontera va ser tancat al camp de Sant Ciprià. El desembre de 1939 encara hi era i per això va escriure aquest poema. Nadal al camp de concentració Tradicions. Records familiars, ..... Enyorança. Per Nadal cada ovella a son corral. 10 mesos d’exili ....... Platja glaçada. Nit serena, mar blava, muntanyes blanques. Somnis ... Anhels ... Il•lusions. Naixerà l’Alliberador ? Brilla l’estel de l’esperança. Nit de Nadal, ...., Guitarres, ...., X[J]og[u]ines. Bons tiberis ..., galls farcits, turons, nul•les, xampany. Sopes de té, ..., caldo, ...., àpid,... llenties. Debilitat .... Anèmia .... Sorra al contador. Alambrades. Any nou ....... Vida nova. II año triunfal ....... de crims i misèria. Passaran els reis? Gaspar .... Melcior ..... Joan III? Els patges negres ja son aquí. II any ..... de mala llet concentrada. (Any nou .... Vida nova) Bufa el vent de la Llibertat. L’Estel segueix senyalant el camí Homes nous, pàtria nova. Alliberació definitiva Tirano (Jordi Robert Ferret) Saint Cyprien, desembre de 1939 Va romandre a França i passà la frontera clandestinament. El 13 de febrer de 1945 el trobem empresonat a la presó provincial de Pamplona. Va ser jutjat pel jutjat especial de “rebeldes capturados”.
Altres Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones