Joaquim Temes Alvárez

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1901
Província de naixement Pontevedra
Municipi de naixement Pontevedra
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Sergent llicenciat Ingenyiersa
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones