Joaquim Planellas Hereu

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 60
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Francesca
Nom fills 1
Any naixement 1879
Província de naixement Girona
Municipi de naixement Salt
Lloc de residència Vallcarca, 60
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions UGT
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones