Joaquim Payà Vera

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 46
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills 3
Any naixement 1893
Província de naixement Lleida
Municipi de naixement Lleida
Lloc de residència Sant Isidre, s/n
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions CNT
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones