Joan Vives Suau

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 39
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pau i Gertrudis
Nom fills -
Any naixement 1899
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Castellet i la Gornal
Lloc de residència Migdia, 37
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones