Joan Tous Martí

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Teresa Cañas Nin
Nom pares Tomàs i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1904
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Pau Casals, 63
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones