Joan Tosete Alial

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 44
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Josepa
Nom fills 4
Any naixement 1895
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Librilla
Lloc de residència Sitges, 6
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones