Joan Torrents Vendrell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 50
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Miquel i Rosa
Nom fills -
Any naixement 1890
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència Carretera (Ordal)
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones