Joan Soler Vidal

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 44
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Magí i Antònia
Nom fills 2
Any naixement 1895
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

SAO

Del Comitè o regidor

Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones