Joan Soler Romeu

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Filomena
Nom fills 1
Any naixement 1902
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement L'Arboç
Lloc de residència Les Massuques
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones