Joan Santacana Sans

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Maria i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1897
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Santa Margarida i els Monjos
Lloc de residència barri de Rubio, 5
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones