Joan Rosell Carbonell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Barrinaire
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Josepa
Nom fills 2
Any naixement 1902
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Manantials Aigua Adela, s/n
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Milicià patruller
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones