Joan Roig Raventós

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Rosa
Nom fills 2
Any naixement 1902
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Canyelles
Lloc de residència Pi i Margall, 18
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Carrabiner
Altres Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones