Joan Robert Alba

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat -
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1918
Província de naixement -
Municipi de naixement -
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Nota: St.XI-B:86771; Mauthausen (27-01-1941):6524
Altres Exili, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones