Joan Pujol Martí

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 49
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1890
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Pinell de Brai
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones