Joan Pujol Martí

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 32
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Àngela
Nom fills -
Any naixement 1907
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Sant Sebastià, 21
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones