Joan Picart Codony

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills 1
Any naixement 1899
Província de naixement Girona
Municipi de naixement Sant Feliu de Pallerols
Lloc de residència Església, 1
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones