Joan Pascual Ràfols

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 47
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Andreu i Teresa
Nom fills 2
Any naixement 1892
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Santa Oliva
Lloc de residència Vendrell, 11
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones