Joan Palau Brugal

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 31
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Maria
Nom fills 1
Any naixement 1908
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Santa Margarida i els Monjos
Lloc de residència Major, 10
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones