Joan Mestres Guivernau

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Dolors
Nom fills -
Any naixement 1918
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Bonaire, 32
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Milícies Estat Català
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones