Joan Mestre Ribas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat -
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1917
Província de naixement -
Municipi de naixement -
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Nota: St. XI-B:64511;Mauthausen (1940-11-25):4541
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones