Joan Massip Santis

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Rosa
Nom fills 1
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència Ponent, 21
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions PSUC
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones