Joan Mañez Tafalla

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 27
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Francesca
Nom fills -
Any naixement 1912
Província de naixement Lleida
Municipi de naixement Tremp
Lloc de residència Capità Castro, 45
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones