Joan López Gambín

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 28
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Miquel i Maria
Nom fills 1
Any naixement 1911
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Mula
Lloc de residència Unió, 45
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones