Joan Lleó Marigot

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 39
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Maria
Nom fills -
Any naixement 1900
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Cubelles
Lloc de residència Comerç, 11
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions Juny de 1946: indultat
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones