Joan Ivern Trillas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Teresa
Nom fills -
Any naixement 1901
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Cubelles
Lloc de residència Sant Antoni, 45
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions President de la CNT de Cubelles.
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones