Joan Ivern Lleó

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 20
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1919
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Cubelles
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions 04-04-1939: soldat republicpa presentat a Almagro (Ciudad Real), se li dóna un salconduït per tornar a Cubelles, en disposar de bons avals.
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones