Joan Duch Colet

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Sanromà
Nom pares Antoni i Maria
Nom fills -
Any naixement 1899
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bonastre
Lloc de residència c/ Major, 39
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones