Joan Doris Blois

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Àngel i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1904
Província de naixement -
Municipi de naixement Rivello (Itàlia)
Lloc de residència Piera, 4
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions Preesident local de la UGT
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones