Joan Cosialls Urpí

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Teresa
Nom fills 1
Any naixement 1899
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Barcelona
Lloc de residència Carretera de Barcelona, 26
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones