Joan Casellas Folgàs

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 33
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Menció Llac
Nom pares -
Nom fills Dolors, Quimeta, Enric
Any naixement 1905
Província de naixement Girona
Municipi de naixement Santa Cristina d'Aro
Lloc de residència Veinat de ant Gosta
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions
Altres Exèrcit, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones