Joan Calvet Colet

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Benach Junqué
Nom pares Jaume i Carme
Nom fills -
Any naixement 1901
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ Sant Isidre, 4
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Arxius, Documentació

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones