Joan Calix Saumell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Magí i Paula
Nom fills -
Any naixement 1900
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Font-rubí
Lloc de residència Casa Magí
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions Filiació: UR
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones