Joan Bernades Pascual

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 20
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Bertomeu i Àngela
Nom fills -
Any naixement 1919
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Major, 47
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

25/05/1950: ingressa a la presó Model de Barcelona procedent de la de Igualada.

Durant la guerra va viure a Igualada.

Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones